Luzyca

2022

Łužyca vom 16.07.2022

4,0 7 x
Moderator Christian Matthée pśizjawijo se tenraz z Pódpołdnjoweje Korutańskeje w Awstriskej, źož jo se wót 25. junija do 4. julija wótměła Europeada - kopańcowe europske mejstaŕstwo europskich narodnych awtochtonych mjeńšynow. Gósćinarje su byli korutańske Słowjeńce ze swójim "Koroška" teamom. Moderator Christian Matthée m...

Łužyca vom 23.04.2022

3,0 8 x
"Łužyca" pśepšosyjo na "małe jatšy" do domowniskego muzeja Dešno. "Łužyca" lädt ein zu den "Kleinen Ostern" in das Heimatmuseum Dissen.

Łužyca vom 19.03.2022

4,0 5 x
Was wuwitajomy tenraz z muzeja pód gołym njebjom na Lědach. Moderator Christian Matthée jo se pśepšosył ako partnarja za rozgrono pśedsedarja Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow, Dawida Statnika. Wir begrüßen Sie diesmal aus dem Freilandmuseum in Lehde. Als Gesprächsgast hat sich Moderator Christian Matthée den Vorsitzenden...

Łužyca vom 19.02.2022

3,0 5 x
Was wuwitajomy tenraz ze słowjańskego gaja bogow w Nowej Jsy. Wir begrüßen Sie diesmal aus dem slawischen Götterhain in Neuendorf. moderacija/Moderation: Christian Matthée

Graby - pótajmstwo źiwych kjarlow

4,0 11 x
"Łužyca" pódajo se w januarje na wósebne pytanje za slědami: starych, mało znatych powěsćowych póstawow: tych "grabow". Łužyca begibt sich im Januar auf Spurensuche einer alten, eher im Schatten stehenden Sagengestalt: die Graben. Ein Film von Wolfgang Albus
Folgen & Fernsehepisoden 2021

Łužyca vom 18.12.2021

4,0 5 x
Was wuwitajomy w decemberskem wudaśu magacina z Błotow. Wir begrüßen Sie diesmal aus dem weihnachtlichen Spreewald. moderacija: Moderation: Christian Matthée

Łužyca vom 20.11.2021

4,0 2 x
W aktualnem wudaśu magacina Was wuwitajomy tenraz z Barlinja. Wir begrüßen Sie diesmal aus der Hauptstadt Berlin.

Woglěd do domu | Łužyca-Hausbesuche

3,0 0 x
Sedym gósćowarjow/gósćowaŕkow nam pśizwólujo doglěd do jich serbskego wšednego dnja. Sieben Gastgeber gewähren persönliche Einblicke in ihren wendischen Alltag.

Juraj Kubánka - Die Zärtlichkeit des Steins

3,0 9 x
Słowakski choreograf Juraj Kubánka jo zemrěł 19. julija 2021 w starstwje wót 92 lět w swójom rodnem měsće Bratislawa. Der slowakische Choreograph Juraj Kubánka ist am 19.07.2021 im Alter von 92 Jahren in seiner Heimatstadt Bratislava gestorben.

Łužyca 17.07.2021

3,0 2 x
Serbski magacin "Łužyca" woglěda wustajeńcu "Wobraze krajiny". Moderator Christian Matthée besucht die Ausstellung "Bilder einer Landschaft".
Archiv